FORGOT YOUR DETAILS?

Regulamin

R E G U L A M I N

Klubu AVANGARDA Fitness & SPA

 1. Klub otwarty jest w godzinach: poniedziałek – piątek 8.00-21.00, sobota: 9.00-19.00,

niedziela: 10.00-16.00

 1. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego karnetu bądź uiszczenie jednorazowej opłaty, wypełnienie formularza kontaktowego, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia i zapoznaniu się

z regulaminem.

 1. Karnet na treningi dotyczy wyłącznie osoby, na którą jest wystawiony.

 2. Karnety miesięczne, 3-miesięczne, 6-miesięczne są ważne od dnia wystawienia
  do upłynięcia terminu ważności, łącznie z niedzielami i świętami, niezależnie
  od częstotliwości odbytych treningów.

 3. Karta klienta upoważnia do otrzymania kluczyka od szafki na czas treningu.
  Po zajęciach należy zwrócić kluczyk i odebrać karnet.

 4. W razie zniszczenia lub zagubienia kluczyka od szafki, użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę

w wysokości 50 zł. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń, urządzeń i i sprzętu należących do klubu.

 1. Za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu klub nie odpowiada.

 2. Na terenie klubu obowiązkowo należy mieć ze sobą ręcznik, ubranie i obuwie treningowe na zmianę. Podczas treningu zawsze używaj swojego ręcznika.

 3. Każdy z uczestników zajęć ma obowiązek zgłosić się do instruktora siłowni w celu zapoznania się

z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.

Każdy z uczestników ćwiczy na własną odpowiedzialność.

 1. Klub uprawniony jest do fotografowania swoich obiektów do celów reklamowych i promocyjnych, w tym także niezamierzonego utrwalania wizerunku Klientów, o ile działanie takie nie narusza praw i wolności.

 2. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń, uwag instruktorów, trenerów i personelu.

 3. Po zakończeniu ćwiczeń należy poskładać po sobie sprzęt, z którego się korzystało.

 4. Wyznaczony jest parking dla Klientów klubu - nieodpłatny, niestrzeżony.

 5. Chcemy, żeby Twój trening był przyjazny i bezpieczny dlatego zachowaj bezpieczną odległość od pozostałych osób. Jeśli jest to możliwe na terenie klubu zasłoń usta i nos.

 6. Podczas treningu nie musisz nosić maseczki.

 7. Dezynfekuj dłonie przy wejściu do klubu oraz w wyznaczonych miejscach.

 8. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu przed i po treningu, a także szafki w szatni, z której korzystałeś.

 9. Obowiązują zapisy na zajęcia fitness.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo wdrożyliśmy zalecane procedury funkcjonowania Klubu według wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla siłowni i klubów fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2

w Polsce. Zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń naszego zespołu .

Regulamin wchodzi w życie 6 czerwca 2020r.

TOP
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram